Technology and Execution Excellence
Rnext VN

Chính Sách Bảo Mật

Ngày có hiệu lực: ngày 28 tháng 9 năm 2018

Điều gì & Tại sao?

Rnext.vn ("chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") mang đến https://www.rnext.vn trang web ("Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo như trong chính sách về Dịch vụ. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Bảo mật, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật có cùng ý nghĩa như những điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://www.rnext.vn

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin định danh cá nhân nhất định để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Cookies và dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet của máy tính (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian trên các trang đó nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo vết tương tự để giám sát các hoạt động theo Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số định danh ẩn duy nhất. Trang web bạn truy cập sẽ gửi Cookie tới trình duyệt của bạn và nó được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là beacons, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận bất kì cookie nào, bạn có thể sẽ không sử dụng được một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên.Chúng tôi sử dụng Cookie theo phiên để điều hành Dịch vụ của chúng tôi.
 • Cookie Tuỳ chọn.Chúng tôi sử dụng Cookie Tùy chọn để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật.Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật vì mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Rnext.vn sử dụng dữ liệu thu thập được cho nhiều mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Để cung cấp phân tích hoặc nêu ra giá trị của thông tin để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển và duy trì trên các thiết bị khác nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác so với nơi ở hiện tại của bạn.

Nếu bạn ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn về Việt Nam và xử lý tại đó.

Bạn đồng ý với Chính sách bảo mật, cùng với các thông tin bạn gửi lên thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao.

Rnext.vn sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo chính sách bảo mật này và không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang tổ chức hay quốc gia trừ khi có đủ kiểm soát dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Rnext.vn có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ quyền lợi của Rnext.vn
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ thêm cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), để thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng bên Cung cấp Dịch vụ thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Công cụ phân tích của Google

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu này để mạng lưới quảng cáo của mình được chuyên biệt hóa và đặt đúng ngữ cảnh quảng cáo

  Bạn có thể chọn không cung cấp hoạt động Dịch vụ của mình cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích ngăn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích bổ sung này không cho phép JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin về hoạt động truy cập với Google Analytics.

  Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập vào chính sách bảo mật của Google & amp; Trang web điều khoản: https://polaho.google.com.vn/privacy?hl=vi

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi quản lý. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc quy định của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng tới bất kỳ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình xóa hết thông tin cá nhân đó ra khỏi máy chủ.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Đôi khi, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật cho phù hợp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết qua email và / hoặc qua biểu tượng thông báo trên trang Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày hiệu lực" ở đầu Chính sách Bảo mật.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật định kỳ để cập nhật các thay thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI

Các khách hàng thân thiết của chúng tôi